CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Penanaman Padi Secara Tradisional di Kedah
- Sistem Penanaman Padi Cara Tradisional Di Kedah
Mula 2-18 Akhir
1. Penyediaan Tapak (Petak) Semaian

Setelah siap segala peralatan yang diperlukan, para petani akan turun beramai-ramai ke sawah masing-masing untuk memulakan kerja-kerja seperti menggala (membajak) dan membersih petak-petak sawah untuk dijadikan tapak semaian. Tapak semaian merupakan tempat menyemai benih-benih padi untuk dijadikan semai (anak padi sebelum dipindah/ditanam di dalam petak-petak sawah yang disediakan).

Penyediaan tapak sawah memerlukan penelitian yang rapi. Tanahnya mestilah betul-betul lembut dan bersih daripada sebarang jenis tumbuhan air di dalamnya. Bagi merata dan melincinkan permukaaan tanahnya, sejenis alat yang di namakan "Pembadai" digunakan. Pembadai ini kebiasaannya ialah sebatang pokok pisang yang dipotong mengikut keperluan dan dibuang kulitnya dan kemudian ditarik dengan penyisir kecil (sisir kapar). Keadaan tanah yang lembut akan memudahkan kerja-kerja mencabut semai.

Bibliografi
     
 

Keri, Tajak dan Sisir Kapar

Keri dan Tajak digunakan untuk menajak tanah supaya batas sawah menjadi rata. Manakala sisir kapar digunakan untuk mencakar tanah supaya menjadi lebih rata.

Tenggala
Untuk membajak sawah

Diperbuat daripada kayu halban jenis keras. Alat ini terbahagi kepada dua iaitu Tenggala Perlis dan Tenggala Cina. Tenggala-tenggala ini ditarik oleh seekor kerbau dan ada yang ditarik oleh dua ekor kerbau atau lembu.


 
     
 
   
 
| Sistem Penanaman Padi | 1. Penyediaan Tapak (Petak) Semaian | 2. Penyediaan Benih Padi | 3. Mengerjakan Sawah | Menggiling Tanah | 4. Memindahkan Anak Padi (Semai) Dari Tapak Semaian | 5. Menanam Padi | 6. Penjagaan | Musim Menuai | Menggunakan Kayu (Dong) | Memukul (Membanting) Padi | Mengangkut Padi | Menghuroi (Menguroi) | Menyimpan Padi | Penghasilan Beras | Menampi | Antara Bahasa Yang Digunakan Oleh Petani Dengan Kerbau Semasa Mengerjakan Sawah Padi | Peralatan-Peralatan Tradisional Tanaman Padi |
 
 
   
 
 
     
 
     
24 July 2024