CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Penanaman Padi Secara Tradisional di Kedah
- Sistem Penanaman Padi Cara Tradisional Di Kedah
Mula 1-18 Akhir
Sistem Penanaman Padi

Sistem penanaman padi cara tradisional di Negeri Kedah dapat di kelaskan kepada dua musim iaitu:

  1. Musim Bersawah
  2. Musim Menuai

Musim Bersawah

Masyarakat petani tradisional mula turun ke sawah apabila tibanya musim hujan. Ketika ini mereka akan sibuk menyiapkan segala kelengkapan yang berkaitan dengan persawahan dan juga memastikan petak-petak sawah mereka di takungi air hujan secukupnya.

Dalam mengerjakan sawah, peralatan persawahan tradisional seperti tenggala, penyisir (sisir), cangkul, tajak, tenggiling dan lain-lain digunakan.

Bibliografi
     
 

Alat teknologi persawahan tradisional yang digunakan untuk membersihkan rumput pada batas-batas petak sawah dan juga di tapak semaian.

Alat teknologi persawahan tradisional yang digunakan untuk menarik kapar di dalam petak sawah ke tepi dan juga untuk menarik badai batang pasang semasa penyediaan tapak semaian.

Alat teknologi persawahan tradisional yang digunakan selepas kerja-kerja menggala (bajak) sawah bertujuan untuk menghalus, merata dan memecah ketulan-ketulan tanah serta membersihkannya dari rumput rampai.

Alat teknologi persawahan tradisional yang digunakan untuk menggala (bajak) sawah dengan ditarik oleh seekor kerbau.
 
     
 
   
 
| Sistem Penanaman Padi | 1. Penyediaan Tapak (Petak) Semaian | 2. Penyediaan Benih Padi | 3. Mengerjakan Sawah | Menggiling Tanah | 4. Memindahkan Anak Padi (Semai) Dari Tapak Semaian | 5. Menanam Padi | 6. Penjagaan | Musim Menuai | Menggunakan Kayu (Dong) | Memukul (Membanting) Padi | Mengangkut Padi | Menghuroi (Menguroi) | Menyimpan Padi | Penghasilan Beras | Menampi | Antara Bahasa Yang Digunakan Oleh Petani Dengan Kerbau Semasa Mengerjakan Sawah Padi | Peralatan-Peralatan Tradisional Tanaman Padi |
 
 
   
 
 
     
 
     
19 June 2024