CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Alor Setar Dahulu dan Sekarang - Vol II
- Alor Setar Dahulu Dan Sekarang
Mula 1-2 Akhir
Alor Setar Dahulu

Pada tahun 1726, Sultan Kedah telah meminta untuk mendirikan sebuah kota batu yang kukuh dan lengkap berhadapan dengan istana baginda di Kota Setar. Di dalam kota itu telah dibangunkan istana, taman bunga, kolam dan rumah kediaman menteri-menteri serta para pegawai negeri. Manakala di luar kota baginda, telah dibina sebuah masjid, jambatan dan kota pertahanan. Bangunan yang dikenali sebagai Balai Besar atau Balairong Seri atau Balai Penghadapan yang dilengkapkan dengan sebuah astaka dan singgahsana sultan telah dibina. Baginda Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin yang sebelum ini bersemayam di Istana Bukit Pinang lalu berangkat pindah ke istana baru di Kota Setar.

Selepas itu, bermula pada 15 Disember 1735, terciptalah sejarah kelahiran Bandar Diraja Kota Setar. Kewujudan bandar ini telah kekal hingga ke hari ini dan Alor Setar kini telah membangun dengan pesatnya.

Penghargaan
 
   
 
| Alor Setar Dahulu | Alor Setar Sekarang |
 
 
   
 
 
     
 
     
24 July 2024