CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Penanaman Padi Secara Tradisional di Kedah
- Sistem Penanaman Padi Cara Tradisional Di Kedah
Mula 10-18 Akhir
Menggunakan Kayu (Dong)

B. Menggunakan Kayu (Dong)

Ianya diperbuat daripada kayu dan berbentuk melengkung. Mengikut kaedah ini, gemai-gemai padi akan dilonggokkan di atas tikar pada satu tempat. Kemudian para petani secara beramai-ramai akan memukul gemai-gemai tersebut dengan "dong" sehinggalah buah padi terlerai. Di samping itu terdapat juga di setengah-setengah tempat kaum wanita melakukan kerja-kerja ini dengan menggunakan kaki. Kesimpulannya walau apa kaedah yang digunakan adalah bertujuan untuk meleraikan buah padi daripada tangkainya.

Bibliografi
     
 

Dong

Alat ini digunakan semasa kerja-kerja menghirik (mengirik) dijalankan bertujuan untuk meleraikan buah padi daripada tangkai.
 
     
 
   
 
| Sistem Penanaman Padi | 1. Penyediaan Tapak (Petak) Semaian | 2. Penyediaan Benih Padi | 3. Mengerjakan Sawah | Menggiling Tanah | 4. Memindahkan Anak Padi (Semai) Dari Tapak Semaian | 5. Menanam Padi | 6. Penjagaan | Musim Menuai | Menggunakan Kayu (Dong) | Memukul (Membanting) Padi | Mengangkut Padi | Menghuroi (Menguroi) | Menyimpan Padi | Penghasilan Beras | Menampi | Antara Bahasa Yang Digunakan Oleh Petani Dengan Kerbau Semasa Mengerjakan Sawah Padi | Peralatan-Peralatan Tradisional Tanaman Padi |
 
 
   
 
 
     
 
     
24 July 2024