CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Penanaman Padi Secara Tradisional di Kedah
- Sistem Penanaman Padi Cara Tradisional Di Kedah
Mula 17-18 Akhir
Antara Bahasa Yang Digunakan Oleh Petani Dengan Kerbau Semasa Mengerjakan Sawah Padi
  1. Ha'ih - Maknanya menyuruh kerbau berjalan
  2. Chah - Maknanya menyuruh kerbau ke arah kanan
  3. Sok   - Maknanya menyuruh kerbau kearah kiri
  4. Diam - Maknanya menyuruh kerbau berhenti
  5. Serot - Maknanya menyuruh kerbau undur ke belakang
  6. Paling Chah - Maknanya menyuruh kerbau pusing ke kanan
  7. Paling Sok - Maknanya menyuruh kerbau pusing ke kiri
Bibliografi
     
 

 
     
 
   
 
| Sistem Penanaman Padi | 1. Penyediaan Tapak (Petak) Semaian | 2. Penyediaan Benih Padi | 3. Mengerjakan Sawah | Menggiling Tanah | 4. Memindahkan Anak Padi (Semai) Dari Tapak Semaian | 5. Menanam Padi | 6. Penjagaan | Musim Menuai | Menggunakan Kayu (Dong) | Memukul (Membanting) Padi | Mengangkut Padi | Menghuroi (Menguroi) | Menyimpan Padi | Penghasilan Beras | Menampi | Antara Bahasa Yang Digunakan Oleh Petani Dengan Kerbau Semasa Mengerjakan Sawah Padi | Peralatan-Peralatan Tradisional Tanaman Padi |
 
 
   
 
 
     
 
     
24 July 2024