CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Penanaman Padi Secara Tradisional di Kedah
- Sistem Penanaman Padi Cara Tradisional Di Kedah
Mula 14-18 Akhir
Menyimpan Padi

6. Menyimpan Padi

Buah-buah padi yang telah kering dan bersih kemudiannya akan diisikan atau diangkut ke dalam bekas padi (jelapang) manakala gemai-gemai padi pula akan diisi ke dalam kepok (kerubung) yang diperbuat daripada buluh yang selalunya di letakkan berhampiran bekas padi.

Bibliografi
     
 

Jelapang Padi

Alat ini digunakan untuk menyimpan buah-buah padi yang telah dibersihkan (dihuroi)

Kepok

Alat ini berbentuk bulat. Dibuat daripada buluh. Ianya digunakan untuk menyimpan ketul-ketul padi (gemai padi)
 
     
 
   
 
| Sistem Penanaman Padi | 1. Penyediaan Tapak (Petak) Semaian | 2. Penyediaan Benih Padi | 3. Mengerjakan Sawah | Menggiling Tanah | 4. Memindahkan Anak Padi (Semai) Dari Tapak Semaian | 5. Menanam Padi | 6. Penjagaan | Musim Menuai | Menggunakan Kayu (Dong) | Memukul (Membanting) Padi | Mengangkut Padi | Menghuroi (Menguroi) | Menyimpan Padi | Penghasilan Beras | Menampi | Antara Bahasa Yang Digunakan Oleh Petani Dengan Kerbau Semasa Mengerjakan Sawah Padi | Peralatan-Peralatan Tradisional Tanaman Padi |
 
 
   
 
 
     
 
     
24 July 2024