Sungai Petani Dalam Arus Pembangunan
Penghargaan

Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang bersama-sama menjayakan projek ini. Ucapan penghargaan ini terlebih dahulu diucapkan kepada Encik Rosli bin Aziz selaku pengerusi projek memori Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah yang banyak membantu dalam memberi nasihat dan tujuk ajar kepada penyelidik untuk menjayakan projek ini. Ucapan penghargaan ini juga penyelidik tujukan kepada pentadbiran Arkib Negara Cawangan Kedah dan Perlis, Muzium Negeri, Pejabat Daerah Kuala Muda, Majlis Perbandaran Sungai Petani dan lain-lain. Kerjasama dari semua pihak, penyelidik ucapkan terima kasih.