CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Senjata-senjata Tradisional Melayu
- Jenis-Jenis Keris
Mula 24-31 Akhir
   
Perisai

Merupakan senjata untuk mempertahankan diri daripada senjata tajam. Ianya selalunya diperbuat daripada rotan. Berbentuk bulat.

Ukuran - 46cm

 
   
 
| Bahagian-Bahagian Keris | Badik | Badik | Beladau | Cenangkas | Gedubang Aceh | Golok Perak | Keris Jalak Betina | Keris Jalak Jantan | Keris Panjang Sumatra | Keris Bali | Keris Semenanjung | Keris Bugis | Keris Kepicit Berlok | Kapak Kecil | Kelewang | Kuasa Gajah | Lawi Ayam | Lawi Ayam | Parang Candong | Pisau Sonak Udang | Parang Lading | Pedang | Perisai | Tumbok Lada | Tumbuk Lada | Tumbuk Lada Burung Serindik | Tombak | Mata Tombak | Wali Jantan | Wali Betina |
 
 
   
 
 
     
 
     
19 June 2018